KATEGORIE KONKURSU INNOVATION

W ocenie każdej innowacji kluczowy jest kontekst. W poniższych kategoriach konkursowych prace oceniane będą w ramach trzech grup: Innowacyjny Biznes, Innowacyjne Media i Innowacyjne Doświadczenie. Skierowane są do przedsiębiorców, agencji reklamowych, domów mediowych oraz szeroko pojętych mediów i agencji badawczych, w odniesieniu do danej branży, kategorii produktowej i aktualnej sytuacji rynkowej.

INNOWACYJNY BIZNES

 

MODEL BIZNESOWY

 

Rozwiązania, które wykraczają pozna znane i stosowane dotychczas modele biznesowe lub udoskonalają znacząco już istniejące. Odpowiadające na potrzeby rynku i budujące przewagę konkurencyjną. Mające potencjał  rozwojowy, mogące być modyfikowane i dalej rozwijane.

 

PRODUKT

 

Produkty mające wyraźny walor nowości na polskim rynku, które jednocześnie spotkały się z pozytywnym odbiorem/uznaniem klientów, odpowiadają na ich jasno określone potrzeby oraz pomagają rozwiązać problemy odbiorców. Twórcy produktu mają wizję jego dalszego rozwoju.

 

USŁUGA

 

Usługa stanowiąca nową propozycję lub znaczące udoskonalenie już istniejącej. Spotkała się z pozytywnym odbiorem/uznaniem klientów i odpowiada na ich jasno określone potrzeby oraz pomaga rozwiązywać problemy odbiorców. Twórcy usługi mają wizję jej dalszego rozwoju.

 

E-COMMERCE/M-COMMERCE

 

Nowe rozwiązania, które wpłynęły na wzrost sprzedaży i zainteresowania użytkowników. Poprawiły jakość oferowanych produktów i usług. Zmieniły dostępność lub sposób myślenia o kategorii.

 

INNE

 

Jeśli opisy powyższych podkategorii nie pasują do twojego projektu, a chcesz go zgłosić w ramach kategorii Innowacyjny Biznes – zgłoś tu.

INNOWACYJNE MEDIA

 

APLIKACJE I PLATFORMY

 

Rozwiązania, które w znaczący sposób zmieniły jakość usług. Zmieniły dostępność produktów, lub wykreowały nową przestrzeń reklamową. Wpłynęły na zamianę zachowań odbiorców. Stanowiły odpowiedź na potrzeby użytkowników. Oraz doprowadziły do rozwoju danego wymiaru rzeczywistości społecznej/ekonomicznej/rynkowej.

 

ALGORYTMY I NARZĘDZIA OPTYMALIZACYJNE

 

Zastosowanie oryginalnych rozwiązań wykorzystujących między innymi wiedzę z zakresu statystyki, matematyki, ekonometrii, które przyczyniają się do rozwoju produktu, lub usługi. Ich zastosowanie sprawia, że procesy są bardziej wydajne, efektywne i oszczędne.

 

FORMATY MEDIOWE I/LUB REKLAMOWE

 

Stanowią nową i oryginalną propozycję na polskim rynku. Odpowiadają jednocześnie na potrzeby odbiorców, lub je kreują. Przyczyniają się do rozwoju rynku i znacząco go wzbogacają.

 

TOUCHPOINT

 

W nietypowy sposób kontaktuje konsumenta z marką lub wykorzystuje istniejący kanał komunikacji w przewrotny sposób. Poprzez zaskoczenie odbiorcy buduje świadomość marki, produktu lub usługi. Służy rozwojowi nowoczesnych i niebanalnych form komunikacji marketingowej.

 

SMART USE OF DATA

 

Rozwiązania wykorzystujące dane lub technologie pozwalające dotrzeć do konsumenta przy pomocy kanałów online lub offline z bardziej celną i dopasowaną do jego potrzeb propozycją. Przyczyniają się do rozwoju produktu, usługi lub marki. Pozwalają dostrzec unikalne zainteresowania i potrzeby konsumentów oraz potrafią dopasować je do kontekstu, w którym przebywają. Wykorzystują nieoczywiste albo dotychczas nieuwzględniane zmienne.

 

INNE

 

Jeśli opisy powyższych podkategorii nie pasują do twojego projektu, a chcesz go zgłosić w ramach kategorii Innowacyjne Media – zgłoś tu.

INNOWACYJNE DOŚWIADCZENIE

 

CONTENT

 

Działania, które w nowatorski sposób połączyły przekaz reklamowy, z treściami w danym medium, lub w niekonwencjonalny sposób wykorzystały treści tworzone przez konsumentów. Treści odpowiadają na potrzeby odbiorców, pomagają im rozwiązywać problemy, dostarczają wiedzy.

 

EVENT

 

Wydarzenie, które w zaskakujący sposób zmienia doświadczenie odbiorcy wynikające z kontaktu z produktem, usługą, marką. Doświadczenie to, inspiruje do zmiany na poziomie zachowań i przyzwyczajeń. Odpowiada na istniejące potrzeby, lub pozwala je uświadomić.

 

UX

 

Rozwiązania, które ułatwiają korzystanie z produktów lub usług. Zmieniają doświadczenie konsumenta wynikające z kontaktu z marką, co skutkuje wzrostem komfortu życia, a także przyczynia się do rozwoju  produktu lub usługi.

 

DESIGN

 

Rozwiązanie, które w zaskakujący i nowatorski sposób skraca dystans między produktem, a użytkownikiem. Wykorzystuje wiedzę o użytkowniku w projekcie przedmiotu. W pomysłowy sposób wykorzystuje rozwiązania technologiczne, niosąc jednocześnie wartości estetyczne. Przyczynia się do wzrostu komunikatywności produktu, a także wytycza nowe trendy.

 

INNE

 

Jeśli opisy powyższych podkategorii nie pasują do twojego projektu, a chcesz go zgłosić w ramach kategorii Innowacyjne Doświadczenie – zgłoś tu.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close