Komitet organizacyjny innovation 2021

Komitet Organizacyjny Innovation Awards to ciało powoływane co roku przez Organizatora konkursu spośród osób zarządzających działami innowacji w agencjach, marketerów, przedstawicieli Klubu AdTech lub wybranych przez nich ekspertów w dziedzinie innowacyjności, oraz przedstawicieli Zarządu KTR. Komitet ma decyzyjny głos w kwestiach regulaminowych, porządkowych, spornych itp. na każdym etapie organizacji i przebiegu konkursu. Zapraszamy do poznania członków tegorocznego Komitetu.

 • Anna Putts
 • HBO Polska

Director Brand & Content Marketing Central Europe

 • Anna Talarek
 • ING Bank Śląski

Senior Agile Manager

 • Błażej Soniewicki
 • E–Contenta

Managing Partner

 • Maciej Waligóra
 • DDB Warszawa

Executive Creative Director

 • Marcin Jeziorski
 • Mediacap

Vice President & Chief Commercial Officer

 • Marcin Płassowski
 • Cheil Poland

Business Director

 • Marcin Talarek
 • IRL Warszawa

Creative Director / Owner

 • Monika Tenczyńska
 • Publicis Media

Strategy & Capability Director

 • Paweł Patkowski
 • Orange Polska

Brand & Marketing Communication Director

 • Rafał Knap

  Niezależny ekspert