PRZEDŁUŻAMY TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 20.09

Przedłużamy termin zgłoszeń do 20.09.2021! Sprawdź kategorię:
Innowacje w Biznesie
Innowacje w Komunikacji
Innowacje w Mediach