Komitet Innovation 2023

 

Przedstawiamy członków tegorocznego Komitetu!

 

 

Komitet Organizacyjny Innovation to zespół specjalistek i specjalistów powoływany co roku przez Organizatora konkursu. Komitet pracuje nad kategoriami konkursowymi, wybiera jury oraz nagrody specjalne.