Zmiany w konkursie Innovation 2024 r.

 

Co roku ulepszamy konkurs Innovation. Korzystamy z feedbacku jurorów oraz spostrzeżeń komitetu organizacyjnego. Chcemy, aby konkurs Innovation odzwierciedlał kierunki rozwoju branży, edukował i wskazywał nowe obszary.  

 

 

KATEGORIE: 

 

INNOWACJE W KOMUNIKACJI: Projekty i prototypy projektów wskazujące kierunki zmian w komunikacji. 

 

 • NOWA DEFINICJA: CHALLENGING LIMITS: W tej kategorii doceniamy wyjście poza utarte schematy, np. przełamanie standardów kategorii. Projekty, w których nowe, odmienne od dotychczasowego, podejście pomogło przezwyciężyć bariery i ograniczenia. Mówimy zarówno o rozwiązaniach technologicznych, produkcyjnych czy kreatywnych. 
 • Usunięta kategoria: SHIFT – projekty z tego obszaru można zgłaszać do challenging limits. 

 

INNOWACJE W BIZNESIE: Projekty na różnym etapie wdrożenia wskazujące kierunki zmian w biznesie. 

 

 • PRODUKT: NOWA DEFINICJA: Produkty stworzone w odpowiedzi na konkretną potrzebę konsumenta lub wyzwanie biznesowe firmy, oparte na nowoczesnej technologii lub niestandardowym doświadczeniu konsumenta. Wykorzystujące dane, sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe do tworzenia i doskonalenia produktów zgodnie z bardzo szczegółowymi preferencjami i zachowaniami użytkowników. Wyróżniają się funkcjonalnością, ekologią, technologią. W tej kategorii mogą znaleźć się również produkty, które zostały udoskonalone i zmienione zgodnie z powyższymi założeniami. 
 • USŁUGA: NOWA DEFINICJA: Usługi, które powstały w oparciu o potrzeby konsumentów i które w znaczący sposób poprawiają interakcję między usługodawcą i odbiorcami, np. nowy kanał komunikacji z użytkownikami, system dystrybucji, technologia. Wykorzystujące dane, sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe do doskonalenia produktów zgodnie z bardzo szczegółowymi preferencjami i zachowaniami użytkowników. 
 • NOWA KATEGORIA: DATA ANALYTICS: ANALIZA I WYKORZYSTANIE DANYCH: Projekty, które w innowacyjny sposób analizują i wykorzystują zgromadzone dane do tworzenia wglądów biznesowych, optymalizacji kampanii, personalizacji oferty czy przewidywania trendów rynkowych. Szczególnie cenione są projekty wykorzystujące zaawansowane metodyki jak machine learning oraz deep learning. 

 

INNOWACJE W MEDIACH: Projekty na różnym etapie wdrożenia wskazujące kierunki zmian w mediach. 

 

 • POŁĄCZENIE KATEGORII: NOWE MEDIA + FORMATY MEDIOWE / WYDAWNICZE: Projekty wprowadzające nowe, odmienne od dotychczasowych formaty wydawnicze lub zmieniające istniejące (w całości lub częściowo) sposoby funkcjonowania, odbiór, formę lub treść mediów/platform, ilustrujące nowe kierunki ich możliwego rozwoju i potencjał zmiany krajobrazu medialnego albo jego fragmentu. 
 • NOWA KATEGORIA: DATA DRIVEN INSIGHT: Projekty, w których pogłębiona analiza danych doprowadziła do pełniejszego zrozumienia zachowań i potrzeb konsumentów, co przełożyło się na innowacyjne insighty i optymalizację działań mediowych, stając się podstawą dla zaplanowania kampanii w mediach. 
 • NOWA KATEGORIA: COLABORATION WITH MEDIA PARTNERS: Projekty powstałe ze współpracy marki lub produktu z partnerami medialnymi, co przełożyło się na zwiększenie zaangażowania i osiągnięcie konkretnych wyników biznesowych. Praca powinna ukazać, jak skuteczna i korzystna była ta współpraca. 
 • NOWA KATEGORIA: PERFORMANCE MEDIA / MARKETING: Projekty, które wykorzystują innowacje do zwiększania efektywności działań marketingowych. Mogą to być zarówno rozwiązania mediowe, jak i innowacje z obszarów analityki lub content managementu. 
 • Usunięta kategoria: FORMATY REKLAMOWE 

 

 

NOWE KRYTERIA OCENY: 

 

Zmodyfikowaliśmy lekko kryteria, aby zgłaszający i jurorzy mieli jeszcze bardziej przejrzysty wgląd na projekty. 

 

A. ORGINALNOŚĆ (IDEA): Dlaczego ten projekt jest oryginalny, świeży, innowacyjny? Czy jest pierwszy w swojej skali? waga 0,5; 

B. ZMIANA I PROGRESYWNOŚĆ (STRATEGIA): Jak projekt zmienił status quo? - waga 0,3; 

C. WPŁYW I KORZYŚĆ (EFEKT/POTENCJAŁ): Czy i jakie korzyści może przynieść ten projekt marce, konsumentowi, otoczeniu - waga 0,2. 

 

 

 

Wprowadziliśmy limity nominacji i nagród, aby uspójnić liczby nominowanych projektów w 3 odrębnych składach jury. 

 

LIMITY NOMINACJI ORAZ NAGRÓD:

 • PROCENT NOMINOWANYCH PRAC 40%
 • PROCENT NAGRODZONYCH PRAC 25%

ZGŁOSZENIA:

 • EARLY BIRDS 10 CZERWCA - 12 LIPCA
 • REGULAR 12 LIPCA - 19 SIERPNIA
 • LATE 19 SIERPNIA - 16 WRZEŚNIA

TERMINY:

 • BRIEFING JURY 30 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK)
 • OBRADY ONLINE 1 PAŹDZIERNIKA (WTOREK) – 20 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA)
 • OBRADY NA ŻYWO 21 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIAŁEK)
 • THE BEST OF 25 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)
 • GALA WRĘCZENIA NAGRÓD INNOVATION 27 LISTOPADA (ŚRODA)