Opłaty

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.

Członkowie sar

Opłata za zgłoszenie dla Lidera 1 oraz Lidera 2 będących członkami SAR:

Early birds (do 16.07) 2000 zł
Standard (17.07–20.09) 2500 zł
niezrzeszeni w sar

Opłata za zgłoszenie dla Lidera 1 oraz Lidera 2 niezrzeszonych w SAR:

Early birds (do 16.07) 2300 zł
Standard (17.07–20.09) 2800 zł
współzgłaszający 500 zł

Opłata za Zgłoszenie w Konkursie wnoszona przez Współzgłaszających niezależnie od terminu oraz członkostwa w SAR.