INNOWACJE W BIZNESIE

Projekty na różnym etapie wdrożenia wskazujące kierunki zmian w biznesie.

  1. Skalowalne i realne rozwiązania biznesowe, które wykraczają poza znane i stosowane dotychczas modele biznesowe lub udoskonalają znacząco już istniejące. Modele, które usprawniają funkcjonowanie firmy, tworzą wartość handlową i konkurencyjną poprzez innowacyjne podejście do produkcji, świadczenia usług lub zarządzania organizacją. Nowe, niestandardowe procesy sprzedażowe znacząco usprawniające doświadczenie konsumenta oraz efektywność firmy.

   PRZYKŁADY PRAC
  2. Produkty stworzone w odpowiedzi na konkretną potrzebę konsumenta lub wyzwanie biznesowe firmy, oparte na nowoczesnej technologii lub niestandardowym doświadczeniu konsumenta. Wykorzystujące dane, sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe do tworzenia i doskonalenia produktów zgodnie z bardzo szczegółowymi preferencjami i zachowaniami użytkowników. 

   Wyróżniają się funkcjonalnością, ekologią, technologią. W tej kategorii mogą znaleźć się również produkty, które zostały udoskonalone i zmienione zgodnie z powyższymi założeniami. 

   PRZYKŁADY PRAC
  3. Usługi, które powstały w oparciu o potrzeby konsumentów i które w znaczący sposób poprawiają interakcję między usługodawcą i odbiorcami, np. nowy kanał komunikacji z użytkownikami, system dystrybucji, technologia. Wykorzystujące dane, sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe do doskonalenia produktów zgodnie z bardzo szczegółowymi preferencjami i zachowaniami użytkowników. 

  4. Projekty, w których nośnikiem zmiany była technologia i jej nowe, odkrywcze zastosowanie w biznesie. Niezależnie od tego czy były to fizyczne czy cyfrowe rozwiązania, produkty bądź doświadczenia, wykorzystujące technologie w nowatorski, oryginalny sposób.

  5. Innowacyjne działania w biznesie mające znaczący wpływ na ochronę środowiska naturalnego, społeczeństwo, ład korporacyjny. Mogą to być działania mające na celu tworzenie produktów lub usług rozwiązujących problemy społeczne lub ekologiczne, a także strategie działania organizacji, których efektem jest rozwiązanie tych problemów.

  6. Rozwiązania, które ułatwiają korzystanie z produktów lub usług. Zmieniają doświadczenie konsumenta wynikające z kontaktu z marką, poprawiają komfort użytkownika, a jednocześnie przyczyniają się do rozwoju produktu lub usługi.

   PRZYKŁADY PRAC
  7. Wszelkiego rodzaju innowacje we wczesnej fazie eksperymentów lub prototypowania (MVP), które wykazują duży potencjał zarówno w kontekście rozwoju danej technologii lub procesu, jak i ich potencjału biznesowego. Projekty i przedsięwzięcia realizowane w małej skali, mające potencjał dalszego rozwoju i skalowania.

   PRZYKŁADY PRAC
  8. Projekty, które w innowacyjny sposób analizują i wykorzystują zgromadzone dane do tworzenia wglądów biznesowych, optymalizacji kampanii, personalizacji oferty czy przewidywania trendów rynkowych. Szczególnie cenione projekty wykorzystujące zaawansowane metodyki jak machine learning oraz deep learning.

Więcej informacji wkrótce

Więcej informacji wkrótce