INNOWACJE W BIZNESIE

Projekty na różnym etapie wdrożenia wskazujące kierunki zmian w biznesie.

  1. Skalowalne i realne rozwiązania biznesowe, które wykraczają poza znane i stosowane dotychczas modele biznesowe lub udoskonalają znacząco już istniejące. Modele, które usprawniają funkcjonowanie firmy, tworzą wartość handlową i konkurencyjną poprzez innowacyjne podejście do produkcji, świadczenia usług lub zarządzania organizacją. Nowe, niestandardowe procesy sprzedażowe znacząco usprawniające doświadczenie konsumenta oraz efektywność firmy.

   PRZYKŁADY PRAC
  2. Produkty stworzone w odpowiedzi na konkretną potrzebę konsumenta lub wyzwanie biznesowe firmy, oparte na nowoczesnej technologii lub niestandardowym doświadczeniu konsumenta. Wyróżniają się funkcjonalnością, ekologią, technologią. W tej kategorii mogą znaleźć się również produkty, które zostały udoskonalone i zmienione zgodnie z powyższymi założeniami.

   PRZYKŁADY PRAC
  3. Usługi, które powstały w oparciu o potrzeby konsumentów i które w znaczący sposób poprawiają interakcję między usługodawcą i odbiorcami, np. nowy kanał komunikacji z użytkownikami, system dystrybucji, technologia.

  4. Projekty, w których nośnikiem zmiany była technologia i jej nowe, odkrywcze zastosowanie w biznesie. Niezależnie od tego czy były to fizyczne czy cyfrowe rozwiązania, produkty bądź doświadczenia, wykorzystujące technologie w nowatorski, oryginalny sposób.

  5. Innowacyjne działania w biznesie mające znaczący wpływ na ochronę środowiska naturalnego, społeczeństwo, ład korporacyjny. Mogą to być działania mające na celu tworzenie produktów lub usług rozwiązujących problemy społeczne lub ekologiczne, a także strategie działania organizacji, których efektem jest rozwiązanie tych problemów.

  6. Rozwiązania, które ułatwiają korzystanie z produktów lub usług. Zmieniają doświadczenie konsumenta wynikające z kontaktu z marką, poprawiają komfort użytkownika, a jednocześnie przyczyniają się do rozwoju produktu lub usługi.

   PRZYKŁADY PRAC
  7. Wszelkiego rodzaju innowacje we wczesnej fazie eksperymentów lub prototypowania (MVP), które wykazują duży potencjał zarówno w kontekście rozwoju danej technologii lub procesu, jak i ich potencjału biznesowego. Projekty i przedsięwzięcia realizowane w małej skali, mające potencjał dalszego rozwoju i skalowania.

   PRZYKŁADY PRAC

Więcej informacji wkrótce

Więcej informacji wkrótce