JAK OCENIANE SĄ ZGŁOSZENIA?

POZNAJCIE KRYTERIA OCENY PRAC, KTÓRYMI KIERUJĄ SIĘ JURORZY

Jakie kryteria, oprócz innowacyjności, powinny spełniać zgłaszane prace? Jury Innovation ocenia prace, odpowiadając na trzy poniższe pytania, każdemu z nich przypisując inną wagę:

ZMIANA: Czy dany pomysł ma potencjał odmienić istniejące kierunki lub wskazać nowe? Temu pytaniu przypisana jest waga 0,5.

WPŁYW: Czy ta zmiana oddziałuje lub ma potencjał istotnie wpłynąć na rzeczywistość? waga 0,3.

DOBRO: Czy ten wpływ na rzeczywistość jest lub może być pozytywny i w jakim stopniu? waga 0,2.

Co o tegorocznych kryteriach sądzi Przewodniczący Jury Karol Sadaj? Zobaczcie najnowszy wywiad

Zgłoszenia konkursowe oceniane są przez Jurorki i Jurorów wybranych przez Komitet Organizacyjny Innovation oraz Organizatora Konkursu. Wybór zwycięskich prac odbywa się w dwóch etapach: głosowania on-line oraz obrad jury, nadzorowanych przez Przewodniczących składów jurorskich Przebieg Konkursu monitorowany jest przez Organizatora, Audytora oraz Przewodniczącego Jury

Zgłoszenia we wszystkich kategoriach przyjmujemy do 10 września!